قدرت تامین

شرکت بهین انرژی سرآمد از علاقمندان و متخصصان در رشته‌های زیر دعوت به همکاری می‌نماید:

ردیفرشتهرده سازمانیشرایط
۱تأمین منابع مالی خارجی - فاینانسمدیریت
 • تسلط کامل به زبان انگلیسی تخصصی
 • سوابق کاری مرتبط موفق
۲تأمین منابع مالی خارجی - فاینانسکارشناسی
 • تسلط کامل به زبان انگلیسی تخصصی
 • سوابق کاری مرتبط موفق
۳صادراتمدیریت
 • تسلط کامل به زبان انگلیسی تخصصی
 • سابقه کاری موفق در صادرات فرآورده‌های پتروشیمی
۴صادراتکارشناسی
 • تسلط کامل به زبان انگلیسی تخصصی
 • سابقه کاری مفید در امر صادرات
۵حسابداری و حسابرسی شرکتهای خارجیکارشناسی
 • تسلط کامل به زبان انگلیسی تخصصی
 • سابقه کاری مرتبط
۶سیستم‌ها و روشهاکارشناسی
 • تسلط کامل به زبان انگلیسی تخصصی
 • سابقه کار و تحصیلات مرتبط و موفق در استقرار سیستم‌ها
۷روابط عمومی و تشریفاتمدیریت
 • تسلط کامل به زبان انگلیسی تخصصی
 • سابقه کاری درخشان
۸کامپیوتر و نرم افزارکارشناسی
 • تسلط کامل به زبان انگلیسی تخصصی
 • سابقه کاری درخشان
۹امور حقوقی و قراردادهامدیریت
 • تسلط کامل به زبان انگلیسی تخصصی
 • سابقه کاری و تحصیلات مرتبط
۱۰امور حقوقی و قراردادهاکارشناسی
 • تسلط کامل به زبان انگلیسی تخصصی
 • سابقه کاری و تحصیلات مرتبط


لطفا جهت ارسال رزومه کاری اینجا را کلیک فرمایید.