قدرت تامین
چشم انداز روابط ایران و کره جنوبی روشن است

بازرگانی

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی گفت: ما باید افزایش صادرات نفت، انتقال تکنولوژی و دانش فنی و همچنین فاینانس و سرمایه گذاری را از کره ای ها بخواهیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، ابراهیم رحیم پور معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه سفر رئیس جهمور کره جنوبی به ایران برای اولین بار در 52 سال گذشته حائز اهمیت است، گفت: روابط ما در سال 2011 در حدود 17 میلیارد دلار بود که در سال 2015 به رقم 6 میلیارد دلار رسید.

رحیم پور خاطر نشان کرد: البته با توجه به توافقنامه های امضا شده، کره جنوبی در چند سال آینده به شریک سوم تجاری ایران تبدیل خواهد شد.  

معاون وزیر امور خارجه گفت: کره جنوبی یک کشور سرمایه فرست و سرمایه پذیر است و تاکنون 191 میلیارد دلار در کره جنوبی سرمایه گذاری شده است و کره ای ها هم 293 میلیارد دلار در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند.

رحیم پور با اشاره به اینکه دو مشخصه تعلق به آمریکا از نظر ساختار اقتصادی، سیاسی و نظامی و مشکل با کره شمالی در سیاست خارجی کره جنوبی بارز است، تصریح کرد: این سفر نشان دهنده عزم کره ای ها برای حضور در بازار ایران است.

کیانی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی نیز در ادامه برنامه با اشاره با اینکه سیستم اقتصادی کره جنوبی یک سیستم اقتصادی "تاب آور" است که بحران های اقتصادی گذشته را با موفقیت گذارنده است، تاکید کرد: آنها به دنبال بازارهای جدید هستند تا بتوانند نرخ رشد خود را حفظ کنند.

کیانی با اشاره کره ای ها متوجه شدند که در فضای پساتحریم ممکن است بازار وارداتی خود به ایران را از دست بدهند، تصریح کرد: ما باید از این موضوع استفاده کنیم و مسائلی مانند افزایش صادرات نفت، انتقال تکنولوژی و دانش فنی و همچنین فاینانس و سرمایه گذاری را از آنها بخواهیم.

کیانی خاطرنشان کرد: ما در صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی و صنایع کوچک و متوسط که در کشور با بحران مواجه هستیم، نیازمند سرمایه گذاری کره ای ها هستیم.

 

شبکه خبر

بازگشت